Daily Archives: септември 22, 2022

22сеп./22

ГОРЕЩНИЦИ В ПРОХЛАДНО ЗАБЪРГЬЕ

Забърдието, Забъргье се намира между планините Видлич и Вучи Баба, долината на река Нишава и Чепън планина. Заема Годечката котловина и достига до Пиротското поле. На Горещниците и на Илинден не се работи – валидно иRead More…